VEILIGHEID

Veiligheid is in ieders belang. Onze club doet dan ook enorme inspanningen om een veilig verloop van elke wedstrijd te garanderen.

Tijdens de thuiswedstrijden zet ASV Geel steeds een team van stewards in onder leiding van de veiligheidsverantwoordelijke.

Heb je specifieke vragen of idee├źn, neem dan met ons contact op veiligheid@asvgeel.be

Aan elke supporter wordt gevraagd het voetbalevenement bij te wonen in een geest van respect, tolerantie, sportiviteit en fairplay. Dit wordt ook verwacht van de spelers op het veld, de clubs en de scheidsrechters.

Zet niet aan tot haat of slagen en verwondingen in het stadion, in de perimeter of in groep 24 uur voor en 24 uur na het voetbal
Zie je vrienden of omstaanders overgaan tot haat of slagen en verwondingen, verwijder je dan onmiddellijk van de plaats van het gebeuren;
Neem geen haatdragende en/of racistische spandoeken mee naar het stadion;
Gooi niet met voorwerpen, ook niet in de perimeter rond het stadion;
Heb je een stadionverbod of een perimeterverbod, hou je daar dan ook aan. Help je vrienden niet hun stadionverbod te omzeilen;
Betreed het stadion niet, als de toegang je werd ontzegd door een steward of een ander bevoegd persoon binnen de club;
Volg steeds de richtlijnen of bevelen van de stewards, veiligheidsverantwoordelijke, politie- of hulpdiensten;
Laat je Bengaals vuurwerk of andere pyrotechnische middelen thuis. Beter nog, schaf ze niet aan, ze kunnen ernstige brandwonden veroorzaken;
Beklim geen omheiningen, muren of andere middelen tot scheiding van de supporters;
Betreed het speelveld of omringende zone niet, laat dat over aan spelers en scheidsrechters;
Zorg steeds dat je een geldig ticket hebt en ga steeds in het vak zitten op je ticket aangeduid;

Heb je vragen, contacteer de stewards. Zij zijn ter plaatse om allerhande vragen aangaande de veiligheid en nog veel meer te beantwoorden.

Laat je niet negatief uit tegen supporters van de tegenpartij. Supporter integendeel, positief voor je eigen club!

STEWARDS

Tijdens de wedstrijden zal je onze stewards ontmoeten.

Een steward is een persoon die de toeschouwers van een voetbalwedstrijd ontvangt en begeleidt om zo de veiligheid te bevorderen.

Stewards hebben een aantal bevoegdheden en taken:

Stewards mogen:

een oppervlakkige controle uitvoeren op kleding en bagage, maar alleen als de toeschouwer daarvoor vrijwillig zijn toestemming geeft
een toeschouwer vragen om voorwerpen af te geven die een gevaar zouden kunnen zijn voor de inwendige orde
toeschouwers de toegang tot het stadion ontzeggen als de toeschouwer een stadionverbod heeft, geen toestemming geeft voor de controle of weigert om een voorwerp af te geven
Stewards hebben de volgende taken:

Ze vergezellen spelers, scheids- en lijnrechters van de kleedkamers naar het speelveld.
Ze controleren of het reglement wordt nageleefd.
Ze inspecteren het stadion voor en na de match.
Ze verzekeren een vlotte doorgang naar de uitgang en de parkings.
Ze bemannen permanent de evacuatiepoorten tijdens de periode dat toeschouwers zijn toegelaten in het stadion.
Ze onthalen toeschouwers en begeleiden hen naar hun plaatsen.

Voel jij je geroepen om steward te worden, neem dan zeker contact met ons op.

Om in aanmerking te komen als steward moet je:

minstens 18 jaar oud zijn
een getuigschrift van goed zedelijk gedrag kunnen voorleggen
in de voorbije vijf jaar geen stadionverbod hebben gekregen
fysiek paraat zijn (dat wordt bepaald door een medisch onderzoek)
over het juiste psychologische profiel beschikken
na het volgen van een theoretische opleiding en het bijwonen van stagewedstrijden kan je je stewardjas dragen

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Wanneer men zich een ticket aanschaft, verklaart men zich akkoord met het reglement van inwendige orde van de organiserende club. Bij elke club kan men het reglement van inwendige orde lezen aan de ingang van het stadion.

Bekijk hier het reglement van Inwendige Orde van ASV Geel

Sponsors Interesse?
2024 © ASV Geel
Created by We Are Knights