JEUGDBELEID

De doelstellingen van ASV Geel met betrekking tot opleiding kan omschreven worden als het streven naar een zo breed mogelijke opleiding van de jeugd op voetbalgebied én dat zowel technisch, tactisch, conditioneel als mentaal. Simpel gezegd is het de bedoeling om de jeugd beter te laten voetballen door ze te laten voetballen.
Bovenstaande doelstellingen kunnen worden gerealiseerd door de jeugd weloverwogen te laten voetballen, rekening houdend met hun specifieke leeftijdskenmerken, mogelijkheden en interesses en hen te voorzien van goede oefenstof. Dit alles binnen een voor de jeugd sportieve en attractieve vereniging.

VISIE

ASV Geel hanteert een duidelijke clubvisie- en missie.
Zo wil zij:

  • Een gezond en ontspannend alternatief aanbieden als vrije tijdsbesteding
  • Spelers fysiek, technisch, tactisch en mentaal klaarstomen als voetballer. Perspectief: voetballen in een “eerste ploeg”
  • Jeugdvoetbalwerking als verenigingsleven uitbouwen en met een groeiende band met de club

In alles wat ASV Geel doet, staat steeds de speler centraal.

Bekijk hier onze visie.

CHARTERS

ASV Geel heeft in de loop der jaren een zéér goede naam opgebouwd. Om deze naam te behouden zijn we tot het opstellen van enkele gedragsregels overgegaan. Deze gedragsregels hebben tot doel aan te geven welk gedrag door onze vereniging getolereerd wordt. We zijn er van overtuigd dat deze charter er verder zal toe bijdragen om er een gezonde, correcte en voorbeeldige jeugdwerking op na te houden.
De club beschikt over diverse charters, met gedragsregels voor zowel supporters, jeugdspelers als het jeugdbestuur. ASV Geel wil zo verder bijdragen aan het streven naar een aangename, correcte en voorbeeldige jeugdwerking.

Charters ASV Geel Panathlonverklaring

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ASV Geel beschikt over een huishoudelijk reglement met een aantal bepalingen van praktische aard voor spelers, ouders, begeleiders en trainers. De trainers en begeleiders zijn verantwoordelijk dat deze afspraken gerespecteerd worden. Bij het niet naleven van deze regels kan de trainer een sanctie treffen in de vorm van disciplinaire schorsing tijdens wedstrijden. Dit reglement kan worden gewijzigd in een algemene jeugdvergadering.