Maandag 20/01/2020 heeft het bestuur van ASV Geel unaniem zijn verantwoordelijkheid genomen om de financiële toestand van de club, veroorzaakt door diverse omstandigheden, als onhoudbaar en onomkeerbaar te beschouwen en daarom de nodige maatregelen te nemen. Met onmiddellijke ingang mogen alle spelers en sportieve staf tijdens de nu lopende transferperiode een andere club zoeken zonder transfervergoeding maar op voorwaarde dat hun lopende overeenkomst in onderling overleg ontbonden wordt. Enkel als de volledige spelersgroep inclusief sportieve staf hun lopende overeenkomst ontbindt, is een faillissement te vermijden.

Het bestuur zal zich ten gepaste tijde beraden over verdere stappen en onthoudt zich van verdere commentaar.