Abonnement 2023 - 2024

  • Privacyverklaring: Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de promotie van producten, diensten, acties, vacatures, voordelen… van partners van ASV Geel. De vertrouwelijke verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993) - zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) - en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (GDPR), die in werking trad op 25 mei 2018.
Partner worden
2024 © ASV Geel
Created by We Are Knights