NIEUW: onze club-API als jouw rechtstreekse noodlijn  

ASV Geel wil aandacht schenken en bijdragen aan een gezonde en positieve sportomgeving. Vanaf seizoen 2023-2024 is elke sportclub bovendien verplicht een club-API (Aanspreekpersoon Persoonlijke Integriteit) aan te stellen. Wat houdt dat juist in? Onze club-API Ellen legt uit wat het voor jou betekent.  

🤔 WAT ? 

“Een club-API kan je vergelijken met een ombudsdienst in de sportwereld. Bij deze persoon kan elke clubbetrokkene terecht die met een moeilijke gebeurtenis wordt geconfronteerd waardoor de eigen integriteit of die van een andere persoon schade oploopt. Denk maar bijvoorbeeld aan discriminatie, alle soorten agressie of druk om diverse redenen, al dan niet privé.” 

🧐 VOOR WIE ?  

“Voornamelijk bestaat mijn rol erin om een luisterend oor te zijn voor zij die in contact komen met geweld en grensoverschrijdend gedrag (GG) op of naast het veld. Daarvoor bestaan al meldpunten vanuit de federaties, voor ons Voetbal Vlaanderen. Het blijkt echter dat men nog niet voldoende verantwoordelijkheid durft op te nemen en het maar op zijn beloop laat waardoor er heel wat onder de radar blijft en kan ontsporen. Daarom wordt er nu kort op de bal gespeeld. Binnen de club wordt de drempel verlaagd om elke speler, (zorg)ouder, familielid, trainer, medewerker en bestuurder tijdig een stem te geven die bovendien discreet gehoord zal worden.” 

HOE ? 

“Om een situatie in kaart te brengen en de ernst te bepalen heeft Sensoa het vlaggensysteem ingeroepen. Dat is intussen uitgebreid naar meer dan enkel seksueel GG. Zo is het nu ook een hulpmiddel in de procedures bij fysiek en psychisch ongepast gedrag, verwaarlozing en pesten. Zoals aangegeven in de opleiding pas ik dat toe naargelang de geschetste feiten. Rekening houdend met noden en verwachtingen adviseer ik na een gesprek ook vervolgstappen en bekijken we samen welke ondersteuning er nodig is. Dat kan zowel praktisch als emotioneel zijn en intern als extern. De meldingen dragen vervolgens bij aan het advies voor beleidsverbetering met als Geelse basisprincipes erkenning, ontwikkeling en verbinding.”  

‘Allemaal Samen Inclusief’, onder die noemer ondernemen we actie om inclusie en veilig voetbal te bevorderen. In die naam vind je ook een link terug naar de ‘Come Together’ campagne van de federaties. Ik kan alvast verklappen dat ASV Geel geselecteerd is om samen met Voetbal Vlaanderen een pilootproject rond kansarmoede te starten genaamd ‘De Aanspeelbare Club’.”  

“Weliswaar heb je als sportclub ook een rol op te nemen in de persoonlijke ontwikkeling van je leden. Er zijn al enkele suggesties op tafel gelegd waaronder een bewustmakingscampagne rond de gedragscode, sportoudertips en de eerste ploeg die als peetouder fungeert van onze jeugdspelers. Die voorstellen gaan we de komende periode stapsgewijs uitwerken in samenspraak met de jeugdgeledingen. We mikken erop om het grootste gedeelte bij de competitiestart te hebben afgetrapt.”  

👀 BIJ WIE ? 

“De meesten zullen mij kennen als dat jong ding naast Kareltje die haar tapkunsten is verleerd en/of als plusdochter van Bart Janssens, voormalig ASV-coach. Verder zorgt mijn autisme in rust helaas voor een vlakke mimiek maar ik kan je verzekeren dat ik vrij aanspreekbaar ben.”  

“Het doet ook enorm veel om van bovenaf vertrouwen te krijgen want naar alle eerlijkheid heeft onder andere het vertrek van Bart me toch doen twijfelen. Het promotiejaar en de sfeer daarrond heb ik dat seizoen jammer genoeg vanop een afstand moeten volgen wegens persoonlijke redenen. Ook ik had vorig seizoen een andere afloop verwacht. De teleurstelling was er maar is weer gerelativeerd.”  

“Ik kijk absoluut niet zwart-wit. Voetbal is emotie en daarmee bedoel ik niet enkel vreugde. Ik heb dan ook begrip voor mogelijk wantrouwen na opeenvolgende veranderingen in de club of dat de gemoederen verhit raken. Helaas kan er dan al eens een kwalijk woord ontstaan met halve conclusies en serieuze gevolgen. Net daarom is het belangrijk om zo preventief mogelijk te werken en vooral escalatie te voorkomen.”  

“Zelfzorg staat hoog op de agenda, zowel persoonlijk als bij deze taak, zeker mentale veerkracht. Ik heb geleerd dat het leven nu eenmaal onverwachts uit de hoek kan komen en dat het pas kan starten wanneer je jezelf echt kent en wanneer je aan dat momentje trouw kan blijven. Verandering mettertijd kan steeds en daarvoor mogen grenzen opgezocht worden maar enkel en alleen die van jezelf. Die van anderen leer je aanvaarden en dat door die van jezelf aan te geven. Omarm wat je voelt en nodig hebt, maak dat bespreekbaar en probeer het een plaats te geven. Daar gaan we allemaal samen stapsgewijs aan werken. Voor groei is je kwetsbaar durven opstellen namelijk doorslaggevend. Dat is niets om je voor te schamen, integendeel. Het is een kracht.”  

“Wil dat alles nu zeggen dat er niet meer gelachen en gezeverd mag worden? Nee, tuurlijk niet. Het is wél nodig elkaars grenzen te leren en daarvoor respect op te brengen. Dat is ieders verantwoordelijkheid. Niemand is perfect maar elk individu is wel evenwaardig. Ook bij ASV Geel mag en hoort iédereen zich dus thuis te voelen, veilig en gesteund.” 

💬 Onze algemeen coördinator Dennis Peeters heeft zelf ook de opleiding tot club-API gevolgd. Bij een case kan Ellen zich bijgevolg ook richten tot hem:   

“ASV Geel draagt de fysieke en mentale integriteit van iedereen die betrokken is bij de club hoog in het vaandel. Een club-API is zeker een meerwaarde. Ik ben zeer verheugd dat Ellen die rol voor haar rekening neemt. Als bijna 27-jarige uit Sint-Truiden zal ze ook proberen 2- à 3-maandelijks persoonlijk aanwezig te zijn op wedstrijddagen.”   

“Zelf heb ik wel ervaring op maatschappelijk vlak maar zoals Voetbal Vlaanderen ook stelt, is het beter dat een club-API geen lid is het van het bestuur van de club. Op die manier is de club-API beter geplaatst om een onpartijdige houding aan te nemen.”   

“Daarnaast draagt élke clubbetrokkene mee de verantwoordelijkheid om de ander te respecteren. In die zin dient het beleid hieromtrent dan ook in de ganse club ingebed te worden.”
  

📧 Voor al jouw vragen, twijfels, bezorgdheden of (vermoedelijke) klachten rond licht ongepast tot zwaar, strafbaar problematisch gedrag kan je contact opnemen met onze club-API via volgend mailadres: ellen.sheeren@asvgeel.be.  

Binnenkort vind je haar op onze website onder het menu AanspreekPersoon Persoonlijke Integriteit (API).