🗓ī¸ Zaterdag, 16 maart 2024 đŸ•ĸ19:30

🆚 KFC Zwarte Leeuw (12) ✖ī¸ KVK Wellen (5)

KFC Zwarte Leeuw heeft nog een stevig programma voor de boeg en mag zich allerminst safe rekenen.
KVK Wellen verloor niet meer sinds 3 februari en is opgestoomd naar de subtop van de rangschikking.

🆚 KFC Diest (15)✖ī¸ KFC Sint-Lenaarts (10)

KFC Diest kan maar beter punten beginnen sprokkelen, wil het volgend seizoen nog in de nationale reeksen uitkomen.
KFC Sint-Lenaarts kreeg een forfaitnederlaag aan de broek door de saga met de kromme lijnen op hun terrein. De Eesterploeg voelt zich benadeeld en gaat in beroep.

🆚 EWS Schoonbeek-Beverst (9) ✖ī¸ KFC Nijlen (8)

EWS Schoonbeek-Beverst zit in een vormdip na een magere 4 op 15.
KFC Nijlen liet de aflopen week al in haar kaarten voor het volgende seizoen kijken met enkele nieuwkomers, waaronder Beau Ndiaye.

🗓ī¸ Zaterdag, 16 maart 2024 🕗20:00

🆚 FC Esperanza Pelt (4)✖ī¸ Eendracht Termien (1)

FC Esperanza Pelt is ÊÊn van de kandidaten voor een eindrondeticket en heeft zich tot op de vierde plaats gewurmd.
Eendracht Termien stoomt onverstoorbaar door en ligt duidelijk op titelkoers.

🆚 KAC Betekom (13) ✖ī¸ KFC Turnhout (7)

KAC Betekom graaide vorige week een puntje mee op De Leunen maar schiet hiermee weinig op in de strijd om het behoud.
KFC Turnhout neemt aan het eind van het seizoen afscheid van T1 Pieter De Bot en wil het daarna proberen met Thomas Wils als speler-trainer.

🗓ī¸ Zondag, 17 maart 2024 🕒15:00

🆚 KVV Zepperen-Brustem (3) ✖ī¸ ASV Geel (6)

Bij KVV Zepperen-Brustem wil men de derde plaats en bijbehorende toegang tot de eindronde veilig stellen. Met Bart Janssens stelden zij voor het volgende seizoen een oude bekende aan als hoofdcoach.

Bij ASV Geel blaast men koud en warm tegelijk. Enerzijds blijven De Zotten nog steeds kans maken op de eindronde voor promotie. Anderzijds gooiden zij de laatste weken heel wat punten nodeloos door het venster.

🆚 KVV Berg en Dal (2)✖ī¸ KFC Eksel (16)

KVV Berg en Dal blijft – mede dankzij doelpuntenmachine Thijs Van Pol – de leider het vuur aan de schenen leggen.
KFC Eksel staat al een heel seizoen troosteloos laatste en moet men zich optrekken aan enkele bemoedigende prestaties. Tegen de tweede in de stand dreigt er echter alweer een korfje vol.

🆚 Beerschot VA B (11) ✖ī¸ K Witgoor Sport (14)

Beerschot VA B krijgt drie extra punten zo maar in de schoot geworpen indien het beroep van KFC Sint-Lenaarts afgewezen wordt.
Bij K Witgoor Sport hoopt men op een uitgesteld schokeffect na het ontslag van trainer Chris Bollaerts.

đŸ”ĩâšĒī¸đŸ‘Š Verbroedering Geel