ℹī¸ Indien u eindejaarspakketten bestelde, en u aangevinkt hebt dat u ze kwam afhalen :

🗓ī¸ Vandaag
🕠 17:30 – 19:00
🏟ī¸ De Leunen
📍 BarBeau

👍 ASV Geel dankt u voor uw steun !

đŸ”ĩâšĒī¸đŸ‘Š Allemaal Samen Verbroedering Geel