| 𝗔đ—Ļ𝗩 𝗚𝗘𝗘𝗟 𝗝𝗘𝗨𝗚𝗗 |

ℹī¸ đ—Ŗđ—ŋđ—ŧ𝗴đ—ŋ𝗮đ—ēđ—ē𝗮 :

🗓ī¸ Zaterdag, 7/10/2023
🗓ī¸ Zondag, 8/10/2023

👇 Ontdek hier de matchen van onze jeugdteams van dit weekend.

❕ 𝐷𝑒 𝑈𝟷đŸļ 𝑒𝑛 𝑈𝟷𝟷 𝑠𝑝𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑒𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑔𝑑 𝑡𝑒𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡 𝑆𝐴𝑉 𝑆𝑡. 𝐷𝑖𝑚𝑝𝑛𝑎.
đģđ‘ĸ𝑛 𝑡𝘩đ‘ĸ𝑖𝑠𝑤𝑒𝑑𝑠𝑡𝑟𝑖𝑗𝑑𝑒𝑛 đ‘Ŗ𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑎𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡𝑝𝑎𝑟𝑘 𝐸𝑖𝑘𝑒đ‘Ŗ𝑒𝑙𝑑𝑒𝑛.

đŸ“ĸ Onze jeugd, onze toekomst : supporters op post !

đŸ”ĩâšĒī¸đŸ‘Š Allemaal Samen Verbroedering Geel