đŸ’Ē Boostertraining
🗓ī¸ Donderdag, 8 februari 2024
đŸ•ĸ 19:30
📍 Sportpark De Leunen

ℹī¸ Volgende zaterdag ontvangt Verbroedering in De Clash Der Kempen de binken van KFC Turnhout.

Het belang van deze match kan niet genoeg worden onderstreept!

Kom donderdagavond tussen 19:30 en 21:00 onze spelers een extra boost geven op de laatste training voor deze kaskraker â€Ļ

â€Ļ want een derby speel je niet, die win je !

đŸ”ĩâšĒī¸đŸ‘Š Verbroedering Geel