ℹī¸ I PRAKTISCHE INFO I

🆚 ASV Geel – KSV Rumbeke
🗓 Zaterdag, 21 mei 2022
🕗 20:00
🏟 De Leunen
📍 Rauwelkoven 43B, 2440 Geel

đŸŽĢ Tickets :

Er wordt voor deze wedstrijd geen voorverkoop georganiseerd.
De loketten zijn geopend vanaf 18:00.
Kom op tijd met veel dorst en honger !

đŸ’ļ < 12 jaar : gratis
đŸ’ļ 12-17 jaar : 5,00 euro
đŸ’ļ > 17 jaar : 10 euro

đŸē Happy Hour :

Tussen 18:00 en 19:00 is er in de A-kantine Happy Hour.
3 voor de prijs van 2 consumpties (pils en frisdrank).

🍔 Hamburgerkraam :

Voor kleine en grote hongerkes is er vanaf 18:00 een hamburgerkraam aanwezig.

2ī¸âƒŖ0ī¸âƒŖ0ī¸âƒŖ0ī¸âƒŖ Target 2000 :

Dit is de match van het jaar !
Kom met minstens 2000 blauw-witte supporters (2440 zou te gek zijn â€Ļ) en maak van De Leunen een heksenketel of een Zottenkot (ge moogt zelf kiezen â€Ļ)

👋 Tot zaterdag !

đŸ”ĩâšĒī¸đŸ‘Š Allemaal Samen Verbroedering Geel