âšŊī¸ K. Berg en Dal VV – ASV Geel
🗓 Zondag, 7 november 2021
⏰ 14:30

ℹī¸ Volgende zondag spelen we de derby – topper in en tegen de
nr. 2 van de rangschikking.

🎟 Om wille van de verwachte drukte zal er door de thuisploeg aan de inkom gevraagd worden om een geldig Covis Safe Ticket voor te leggen.

↔ī¸ De staantribune wordt in twee delen opgesplitst, waarop de supporters van elk team afzonderlijk kunnen plaats nemen.

đŸŊ De kantine is enkel toegankelijk voor de mensen die zich hebben ingeschreven voor het matchdiner.

đŸģ Supporters kunnen zich bevoorraden aan de tap naast de staantribune en er is een tent voorzien in geval de weergoden zich zouden laten gelden.

đŸ”ĩâšĒī¸đŸ‘Š Allemaal Samen Verbroedering Geel