🗓ī¸ Zaterdag, 27 april 2024
🕡 Deuren: 18:30
🕗 Start: 20:00
🏟ī¸ De Leunen, Rauwelkoven 43B, 2440 Geel
📍 Bar Beau (ingang hoofdgebouw)

🙋đŸģ‍♂ī¸ t.v.v. ASV Geel Jeugd
🎁 Mooie prijzen
🎟ī¸ Gratis tombola

📧 smets.christel@hotmail.com

ℹī¸ Op zaterdag, 27 april aanstaande organiseert ASV Geel Jeugd haar tweede Bingo-avond ten voordele van de jeugdwerking.

De deuren van Bar Beau zwaaien open om 18:30.

De balletjes beginnen stipt te rollen om 20:00.

Er zijn prachtige prijzen te winnen zoals een smart-tv, een tuinset, een keukenrobot, een XL vuurschaal en een teppanyaki.

Verder een pauze-ronde met extra prijzen, weggeefprijzen links en rechts, een gratis tombola voor iedere deelnemer en troostprijzen bij een dubbele bingo.

U kunt uw plaats alvast per mail reserveren bij Christel Smets!

đŸ”ĩâšĒī¸đŸ‘Š Verbroedering Geel