#ī¸âƒŖ I SPEELDAG 8 I

🏆 Eerste Provinciale Antwerpen
🗓 Zaterdag, 23 oktober 2021
❇ī¸ De topper van het weekend is ongetwijfeld K. Kontich FC (3) tegen ASV Geel (2). Met respectievelijk de nummer 3 en 2 tegenover elkaar kunnen we zeker van een clash spreken. De winnaar blijft in de slip-stream van leider Wezel, de verliezer ziet de kloof al ver groot worden. Met een gelijkspel kan geen van beide ploegen tevreden zijn.
❇ī¸ Vorselaar (5) wil zijn goede vorm thuis onderstrepen tegen Ranst (10), dat zelf best kan winnen om uit de laagste regionen te blijven.
❇ī¸ Oppuurs (15) heeft dringend punten nodig en zou die kunnen rapen tegen Ternesse (6). De Antwerpenaren zijn echter een degelijke subtopper, waardoor dat wel eens een lastige klus zou kunnen worden.
🗓 Zondag, 24 oktober 2021
❇ī¸ Vosselaar (12) won vorige week de kelderkraker tegen Kalmthout en wil nu op dat elan doorgaan tegen Antonia (8).
❇ī¸ Zoersel (11) en Bevel (9) bevinden zich in de middenmoot en bekampen elkaar op zondag. Zoersel kan haasje over doen in geval van winst.
❇ī¸ Leest (14) mag het opnemen tegen hekkensluiter Kalmthout (16), dat zijn start met slechts ÊÊn punt compleet heeft gemist.
❇ī¸ Leider Wezel (1) staat voor een lastige klus in de derby tegen Retie (7). De Retienaren pleegden vorige week een hold-up in het Leunenstadion en zijn van plan om ook nu hun huid duur te verkopen.
❇ī¸ Berg en Dal (4) probeert de punten thuis te houden tegen Bornem (13), dat vorig weekend een doelpuntenkermis hield tegen Zoersel.