Bij de overname van ASV Geel in 2020 door onze huidige voorzitter Benny Hoebregs stond reeds in de planning om zo snel mogelijk naar meerdere aandeelhouders te evolueren.

Deze maand werd in dat kader een eerste aandelenoverdracht doorgevoerd door middel van een kapitaalsverhoging in de club.

De financiële injectie komt van enkele lokale ondernemers en investeerders.

Ondanks de woelige historiek van de afgelopen jaren kunnen we stellen dat ASV Geel strijdvaardig de stormen heeft doorstaan en nu met opgeheven hoofd de toekomst tegemoet kan kijken.

Ook in 2023, 2024 en 2025 zal een nieuwe aandelenoverdracht en kapitaalsverhoging plaatsvinden, met als doel om finaal met een groep van 10 à 15 lokale aandeelhouders te eindigen.

Vanaf dit jaar zal de beheerraad het jaarlijkse budget ter goedkeuring voorleggen aan de aandeelhouders en zal er per kwartaal een rapportering plaatsvinden zodat de verankeringspartners als een goede ‘pater familias’ kunnen waken over de club.

Met deze structuur zetten we verder in op professionalisering om ASV Geel klaar te stomen voor het niveau waar het wel degelijk thuis hoort.

De club kiest hierdoor voor een niet altijd evidente – maar wel voor de meest gezonde – weg om een competitieve club in lokale handen te houden.

🔵⚪️👊 Allemaal Samen Verbroedering Geel