Eind februari diende onze club een aanvraag in voor de licentie 3e Nationale.

Deze week kreeg ASV Geel de melding dat er voorlopig geen licentie toegewezen zal worden.

De controlecommissie vraagt immers bijkomend een attest schuldenvrij op van onze VZW.

Wij hebben het gevraagde attest ondertussen in ons bezit en zullen dit onmiddellijk overmaken aan de bevoegde instanties.

Hierdoor hebben we er alle vertrouwen in om op korte termijn groen licht te krijgen over onze licentie.

Wij hopen natuurlijk ook op sportief vlak onze ambities waar te maken, zodat er niets meer in de weg staat om ASV Geel terug te brengen naar de plaats waar het thuis hoort.

Het bestuur van ASV Geel.

🔵⚪️👊Allemaal Samen Verbroedering Geel