| 𝙾đ™Ŋ𝚉𝙴 đ™Ŋ𝙸𝙴𝚄𝚆𝙴 𝚃𝟷 |

De bijna 44-jarige đ—Ŗ𝗲𝘁𝗲đ—ŋ đ—Ļ𝗰đ—ĩđ—ŋ𝗮𝘂𝘄𝗲đ—ģ wordt de nieuwe T1 bij ASV Geel !

De coach van K. Kontich FC stond al een tijdje op de radar bij blauw-wit maar het momentum was nu pas daar om echt toenadering te zoeken.

Enkele weken geleden moest onze sportieve staff immers halsoverkop een deel van haar huiswerk opnieuw maken.

Peter Schrauwen stond in totaal vier seizoenen succesvol aan het roer bij de Antwerpse eerste provincialer en stak zelfs even de Nederlandse grens over om aan de slag te gaan bij tweedeklasser Helmond Sport als assistent-coach.

Dit seizoen stootte hij met Kontich door naar de interprovinciale eindronde.

Met Jordi Kreydt zal hij trouwens ÊÊn van zijn poulains terug zien, die hij er drie seizoenen onder zijn hoede had.

Van harte welkom bij De Zotten, Peter, en heel veel succes !

đŸ”ĩâšĒī¸đŸ‘Š 𝐴𝑙𝑙𝑒𝑚𝑎𝑎𝑙 𝑆𝑎𝑚𝑒𝑛 𝑉𝑒𝑟𝑏𝑟𝑜𝑒𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 đē𝑒𝑒𝑙