ℹī¸ Voor onze A-kern staan er drie oefenmatchen op het programma deze week.

De beloften van Rudi Desmet leggen er stevig de pees op met 4 trainingen.

đŸ”ĩâšĒī¸ ASV Geel A

maandag, 26.7

19:00

đŸ’Ē training

F

dinsdag, 27.7

19:30

âšŊī¸ ASVG – Zonhoven United

A

woensdag, 28.7

19:00

âšŊī¸ KFC Herselt – ASVG

Asbroek 3, 2230 Herselt

donderdag, 29.7

🌞 vrij

vrijdag, 30.7

19:00

đŸ’Ē training

F

zaterdag, 31.7

19.30

âšŊī¸ KFC Dessel Sport – ASV Geel

Sportpark 10, 2460 Dessel

zondag, 1.8

🌞 vrij

 


đŸ”ĩâšĒī¸
ASV Geel B

maandag, 26.7

19:00

đŸ’Ē training

E

dinsdag, 27.7

19:00

đŸ’Ē training

KK1

woensdag, 28.7

🌞 vrij

donderdag, 29.7

19:00

đŸ’Ē training

E

vrijdag, 30.7

🌞 vrij

zaterdag, 31.7

10:00

đŸ’Ē training

E

zondag, 1.8

🌞 vrij