🥅 | ACTIE | Steun je sportclub – Carrefour

💪 Dankzij de massaal geschonken steuncodes heeft onze club enkele zeer bruikbare producten kunnen bestellen ten voordele van onze ASV Geel Jeugd Opleiding.

🙏🏻 Een dikke merci aan iedereen die via deze weg zijn / haar steentje heeft bijgedragen !!!

🔵⚪️👊 Allemaal Samen Verbroedering Geel