Beste supporters,

De Nationale Veiligheidsraad, die vandaag werd samengeroepen, heeft de na te leven regels verscherpt in een poging om de opstoten van het Coronavirus in te dijken.

Zo zal het aantal mensen, dat aanwezig mag zijn op outdoor-evenementen (waaronder voetbalwedstrijden), tot nader order gehalveerd worden tot 200 en het dragen van mondkapjes verplicht zijn.

De bal ligt nu in het kamp van Antwerps gouverneur Cathy Berx, die kan oordelen of deze maatregelen voor onze regio voldoende zijn of eventueel nog verder verstrengd moeten worden.

Rekening gehouden met bovenstaande informatie en de capaciteit van het Leunenstadion, heeft de club beslist om de match van zaterdag a.s. tegen Zepperen-Brustem voorlopig te laten doorgaan, tenzij er bijkomende restricties volgen vanuit de provincie.

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het beperkt aantal tickets enkel in voorverkoop te verkrijgen zijn via het secretariaat.

namens ASV Geel